Tilrettelagt for båten: Espen Aalrud og Marex-gruppen bygger båtgarasjer på Hasseltangen.

Nå satser Marex på båtgarasjer

På «kremtomten» mellom Arendal og Grimstad eier Marex-gruppen 56 000 kvadratmeter med egen strandlinje. Nå blir deler av området båtgarasjer som kan kjøpes av båteiere selv.

Det er perfekt vær for å demonstrere hvordan en «båtgarasje» kan gjøre livet enklere for en båteier. Vi er på den nokså historiske tomten hvor kjente og kjære produsenter har rullet ut tusenvis av fritidsbåter siden 1964. Både Fjord, Scand, Joda, Norstar, Master, Agder Boats, GP, Polar og Marex har bygget båter her, rett ved Raet Nasjonalpark og en av indrefiletene i den sørlandske skjærgården. I dag er hele kysten kledd i hvitt, og flere fjorder har begynt å fryse.

– Dette må være det perfekte eksemplet på at båtgarasjer har noe for seg og er i tiden. I tillegg vet jeg at flere kommersielle båtopplag avvikler driften, og dessverre er det også en velkjent problemstilling at båtforeningers opplagstilbud er under press for annen eiendomsutvikling. Her kjøper du en egen seksjon, en garasje, som kan tilpasses egne behov. Du har tilgang hele døgnet, og kan gjøre alt av vedlikehold varmt og lunt selv, eller sette bort det du måtte ønske, reklamerer Espen Aalrud.

56 mål med båt: Marex-gruppen ønsker å videreføre båtmiljøet på Hasseltangen mellom Arendal og Grimstad. Bildet er tatt i fjor, og nå er første byggetrinn klart..

Utvikler området

Espen er en av de to «Marex-brødrene» og er konstruktøren bak en rekke av de siste prisvinnende modellene. Marex er en av Norges virkelige suksesshistorier i båtbransjen, og høster nærmest sagt årlige priser for deres modeller, nå senest flaggskipet på 44 fot.

Espen og broren Thomas Aalrud eier og driver selskapet her hjemme, og eier 75 % av verftet i Litauen – som produserer over 150 båter i året av cirka 430 medarbeidere. De to brødrene er vokst opp med en far som etablerte Marex i 1973, og båtferiene ble etterhvert synonymt med demoturer. Også i dag står båt som ferieform sterkt for Espen og hans familie.

I denne sammenhengen møter Espen oss på «historisk grunn» på Haslatangen for å prate om eiendomsselskapets planer for det 56 mål store området.

– Vi skal drive eiendomsutvikling for båtfolket. Fritidsbåtlivet står spesielt sterkt på Sørlandet, og vi er som båtfolk selv opptatt av å være med å tilrettelegge. Når utbyggingen er ferdig får vi fire bygg med båtgarasjer for kjøp, i tillegg til at vi kommer til å renovere eksisterende bygg. Disse leies ut til maritim næring. På tomta finnes også båtforhandler, komplett snekkerverksted for båtinnredning, plastreparasjon og seilmaker, forteller han.

Båtgarasjer?

– Vi registrerte at det har blitt populært med lagerlokaler og garasjer lenger inn i landet, og som gjerne brukes til å lagre båter. Problemet er når du skal begynne å transportere og håndtere enn større båt over tretti fot. Her løfter vi båten nærmest rett inn i garasjen. I tillegg har vi spesialisert service på området om det trengs. Du får en egen seksjon midt i en maritim klynge, forklarer Aalrud.

Første byggetrinn sto ferdig i september med førti garasjer, og neste blir trolig påbegynt i løpet av året. Det fjerde og siste planlagte bygget skal ha en annen mer maritim fasade mot kaia hvis alt går etter planen.

Hasseltangen AS, som eiendomsselskapet heter, har allerede solgt flere enheter.

– Vi har hatt interesse fra både Sør- og Østlandet, og ser også en gruppe av eiere med litt mer kostbare eller verdifulle båter, som ønsker å kontrollere opplaget og det som blir gjort på båten i større grad. For mange er jo båtpuss noe av det hyggeligste med å ha båt.

Disponeres etter ønske: Båtgarasjene innredes etter kundens eget ønske, og er 13-14,8 meter dype.

Innredes etter ønske

Garasjene kommer i to størrelser på 13 m og 14,8 meter i dybde, begge 5,9 meter brede og 6,2 m høye. Kjøreporten er 5,4 meter bred og 5,8 meter høy. En kunde har også valgt å slå sammen to seksjoner for å få plass til en større båt.

Selve seksjonen kan innredes etter eget ønske. Noen av garasjene vi får vist har toalett, mesanin og verkstedinnredning. Som standard leveres garasjene med flere strømuttak, også for 400V, oljeutskiller og kaldtvann, men du kan også få varmtvann med egen bereder.

– Om du vil ha kajakker på veggen eller en sofakrok med kaffemaskin er helt opp til hver enkelt eier. For båteiere som er ekstra glade i å stelle med båten sin og kanskje har et prosjekt eller to gjennom vinteren må jo dette være helt prima, sier han, og fortsetter:

– Her får du en frihet til å jobbe med båten når du vil på døgnet. Du har alltid tilgang. Mange båtopplag tillater ikke at kunden jobber med båten selv, og hvis så er, er det gjerne begrenset tidsperiode. Og for de som ønsker å sette bort arbeid er det Båthuset Arendal som står for kranløft og servicetilbudet her. De disponerer en Sublift som frakter båten noen meter fra kaia og inn og ut av garasjen. Et hovedpoeng er også at vi har oljeutskiller i hver enhet. Dette gjør at du lovlig kan vaske båten inne i hallen og spillvannet filtreres, forteller Espen.

Enhetene koster fra 1 652 700 til 1 932 100 kroner, mens felleskostnadene skal ligge under 6 000 kroner i året.

– Hvis du har en litt større båt koster det fort 100 000 kroner i året bare for innendørs opplag. Da må du ofte kjøpe en del tilleggstjenester som polering og bunnstoff, og får ikke tilgang til å gjøre ting på egenhånd. Her kjøper du garasjen og betaler ned til deg selv på fast eiendom. Når vi også vet at det vil bli ytterligere press på opplagsplasser på land, har jeg ingen problemer med å si at dette er en god og trygg investering, avslutter Aalrud engasjert.