VB Media AS tar ditt personvern på alvor, og her kan du lese mer om hvordan vi forholder oss til GDPR-regelverket og ditt personvern.

VB Media AS vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med EU-direktivet GDPR. Dette kan være navn, bosted, telefon, epostadresse og kjøpshistorikk.

Behandlingsansvarlig
VB Media AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Tredjeparter
Vi benytter seriøse leverandører i forbindelse med produksjon av Storbåtmagasinet – men oversikten over hvilke er under kontinuerlig endring og forbedring. En komplett liste kan du få ved henvendelse til vår kundeservice.

Rett til å vite opplysninger
Ifølge personvernloven (GDPR) har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Hvis disse opplysningene er feil, irrelevante eller ufullstendige, kan du be om at informasjonen endres eller slettes.

Vår kundeservice er alltid klare til å hjelpe deg med spørsmål knyttet til personvern:
Selvbetjent kundeservice: https://form.jotform.com/51637185767972?
Epost: abo@vbmedia.no
Telefon: 21 42 01 91